Про журнал

Наукові панелі Форуму:
1. Динамічний розвиток трансдисциплінарної освіти в контексті рекомендацій
ЮНЕСКО.

2. Економічна освіта в умовах інформаційного суспільства.

3. Основні тенденції реформування загальної середньої освіти на сучасному етапі.

4. Продуктивні педагогічні технології формування науково-освітнього й трудового
потенціалу держави.

5. Сервіс-інжинірингове забезпечення створення й функціонування освітніх
середовищ.

6. Стратегії електронної освіти: засоби, методики, технології.

7. Стратегія розвитку інтелектуальних змагань у «школі майбутнього».

8. Сучасні підходи в системі освітньої аналітики України.

9. Теоретико-методичні аспекти STEM-освіти в умовах
євроінтеграції.
10. Українська народна спадщина: історико-краєзнавчий аспект.

11. Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та молоді (конференція
Інституту обдарованої дитини НАПН України в контекстізапровадження ідеї
наукової освіти у вітчизняну практику).