Співорганізатори

 

Міністерство освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua

 

 

Національна академія наук України

https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx

 

 

Національний центр «Мала академія наук України»

http://man.gov.ua/ua/

 

Довгий Станіслав Олексійович (голова), президент Малої академії наук України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, м. Київ

 

Лісовий Оксен Васильович (голова оргкомітету), директор Національного центру «Мала академія наук України», кандидат філософських наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі освіти, м. Київ

 

Стрижак Олександр Євгенійович (голова Форуму, науковий консультант),  заступник  директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», старший науковий співробітник, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі освіти, Заслужений діяч науки і техніки України, м Київ

 

Савченко Ірина Миколаївна, учена секретарка Національного центру «Мала академія наук України», старша наукова співробітниця, кандидатка педагогічних наук, м. Київ

 

Дем’яненко Валентина Борисівна, завідувачка відділу інформаційно- дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», кандидатка педагогічних наук, м. Київ

 

 

Центр українсько-європейського співробітництва

https://cuesc.org.ua/

 

Головко Олег Павлович

кандидат економічних наук, засновник та директор Видавничого дому “Гельветика”, голова наглядової ради Центру українсько-європейського наукового співробітництва

 

Віхляєв Михайло Юрійович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва

 

Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей»

http://rl.odessa.ua/index.php/uk/

 

Колебошин Валерій Якович (співголова Форуму), директор Комунального закладу «Рішельєвський ліцей», учитель фізики, кандидат фізико- математичних наук, доцент, вчитель-методист, заслужений вчитель України, м. Одеса

 

 

 

Інститут обдарованої дитини НАПН України

https://iod.gov.ua/events.php

 

Гальченко Максим Сергійович, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України, доктор філософських наук, лауреат Державної премії України в галузі освіти, м. Київ

 

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

https://npu.edu.ua/

 

 

Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти

https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme

 

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

https://iitlt.gov.ua/

 

Пінчук Ольга Павлівна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидатка наук, старша наукова співробітниця

 

 

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

http://ipood.com.ua/

 

Лук’янова Лариса Борисівна, директорка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, докторка педагогічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НАПН України, м. Київ

 

 

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

http://psychology-naes-ua.institute/

 

Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, м. Київ

Смульсон Марина Лазарівна, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, докторка психологічних наук, професорка, академік НАПН України, м. Київ

 

 

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

https://imzo.gov.ua/

 

Лозова Оксана Володимирівна, завідувачка сектору науково-методичного забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ

Патрикеєва Олена Олександрівна, начальниця відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ

Василашко Ірина Павлівна, завідувачка сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ

 

 

 

 

Криворізький природничо-науковий ліцей

https://kpnl.dnepredu.com/

 

Чаговець Борис Миколайович, кандидат наук, заступник директора  Криворізького природничо-наукового ліцею, кандидат  педагогічних наук, м. Кривий ріг

 

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

http://onu.edu.ua/uk/

 

Запорожченко Олександр Вікторович (співголова Форуму), проректор з науково-педагогічної роботи Одеського  національного університету ім. І.І. Мечникова, кандидат технічних наук

 

 

Факультет іноземних мов Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

http://luguniv.edu.ua/?page_id=336

 

 

Кафедра професійної та вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/o-kafedri

 

Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувачка кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України, професорка кафедри Національної академії педагогічних наук України, докторка педагогічних наук,  професорка, м. Київ

 

 

Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка»

https://college.ks.ua/

 

Яковенко Олександр Євгенійович, директор Відокремленого структурного підрозділу «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного закладу «Одеська політехніка», кандидат технічних наук,  м. Херсон

 

 

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

https://adaptive.org.ua/

 

Єльникова Галина Василівна, професорка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, голова ради громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», докторка педагогічних наук, професорка, м. Харків

 

 

Льотна академія Національного авіаційного університету

http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/

 

Кузьменко Ольга Степанівна, професорка кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету, докторка  педагогічних наук, м. Кропивницький