Про журнал

Засновник: Національний центр «Мала академія наук України».
Рік заснування: 2012.
Тематика: висвітлення напрямів освітньої діяльності Малої академії наук України щодо створення умов для розвитку навчально-дослідницької та науково-дослідницької діяльності дітей та молоді, розгляд методологічних основ формування освітнього середовища та застосування інформаційних технологій в освіті, висвітлення психолого-педагогічних аспектів організації навчально-дослідницької діяльності в усіх ланках освіти.
Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24351-14194 ПР від 24.02.2020.
Видання входить до категорії Б Переліку наукових фахових видань України з технічних наук Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 29.06 2021 року № 735 та з педагогічних наук Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 27.09 2021 року № 1017

Періодичність: тричі на рік.
Мова видання: українська, англійська, російська

Концепція збірника наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» спрямована на залучення широкого кола українських та зарубіжних дослідників в галузі освіти і педагогів-практиків до обговорення, висвітлення актуальних питань і проблем розвитку освіти наукового спрямування та пошук шляхів їх вирішення, презентації трансдисциплінарних розвідок у площині створення відкритого освітнього простору в Україні.

Мета збірника наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» полягає у висвітленні й оприлюдненні наукових результатів досліджень, зокрема дисертацій здобувачів наукових ступенів, у сфері організації науково-дослідницької роботи суб’єктів навчального процесу освітніх закладів різних типів і видів, розвитку наукової освіти, трансдисциплінарних досліджень освітнього напряму.

Редакційна політика видання дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Завданнями видання є розвиток наукових досліджень, які сприяють сталому розвитку позашкільної та наукової освіти,  впровадженню новітніх ІТ-технологій в галузі освіти, підвищення ефективності процесів навчання, обмін досвідом засобами наукового видання.
Керуючись вимогами міжнародного наукового співтовариства та високими публікаційними стандартами, редакційна колегія збірника наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» надає перевагу оригінальним науковим дослідженням, а також прагне до реалізації таких завдань:

  • дотримання та поширення найкращих міжнародних публікаційних практик;

  • формування сучасного експертного наукового інформаційно-аналітичного середовища;

  • популяризація українських наукових досліджень та сприяння створенню конкурентних наукових розробок для міжнародного ринку наукової продукції;

  • сприяння створенню прогресивних бізнес-моделей відкритої наукової комунікації, інтеграції української науки до європейського та міжнародного наукового простору, а також сучасних цифрових дослідницьких інфраструктур;

  • підтримка глобальних ініціатив відкритої науки та використання сучасних можливостей, що надаються цифровим ландшафтом (European Open Science Cloud (EOSC),Initiative for Open Citations) тощо;

  • формування авторитетної команди рецензентів з різних країн, представників різних галузей економічних досліджень з високим науковим рейтингом.

  • забезпечення прозорості стандартів рецензування;

  • дотримання міжнародних стандартів видавничої етики, норм запобігання проявам корупції серед авторів публікацій (боротьба з недоброчесними практиками цитування), а також авторських прав на надруковані матеріали;

  • підвищення рейтингу видання та збільшення його представлення на національних та міжнародних бібліотечно-реферативних та наукометричних платформах;

  • у своїй роботі ми прагнемо дотримуватися рекомендацій Європейської асоціації наукових редакторів – The European Association of Science Editors (EASE).

Наукові тематики збірника наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» окреслюються напрямами діяльності  Національного центру «Мала академія наук України» і відповідає спеціальностям: педагогіка, ІТ