Редакційний штат

Головний редактор видання

Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, доцент

Національний центр «Мала академія наук України», Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4954-3650

ResearcherID: O-2668-2018

 

Заступник головного редактора

Савченко Ірина Миколаївна, кандидатка педагогічних наук

Національний центр «Мала академія наук України», Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0273-9496

 

Члени редколегії

Лєвін Ілля Сесенович, доктор технічних наук, професор

Tel Aviv University, Israel

ScopusID: 7202341804

 

Глоба Лариса Сергіївна, докторка технічних наук, професорка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3231-3012

ResearcherID: P-3529-2014

 

Загородня Алла Анатоліївна, докторка педагогічних наук, доцент

Інститут педагогіки НАПН України, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2418-1670

 

Гулай Ольга Іванівна, докторка педагогічних наук, доцент, професорка

Луцький НТУ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1120-6165

ResearcherID: AAA-2738-2019

 

Стучинська Наталія Василівна, докторка педагогічних наук, професорка

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5583-899X

ResearcherID: AAS-4168-2020

 

Кузьменко Ольга Степанівна, докторка педагогічних наук, доцент, професорка

Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4514-3032

 

Терлецька Катерина Валеріївна, докторка фізико-математичних наук

Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9928-7042

 

Мірцхулава Лела, кандидатка технічних наук, асистент професора

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Грузія

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4602-4967

ResearcherID: A-1472-2016

 

Андрушкевич Фабіан Генрікович, доктор педагогічних наук, професор

Опольський університет, факультет соціальних наук, Інститут педагогічних наук, Польща

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5318-3793

 

Новогрудська Ріна Леонідівна, кандидатка технічних наук, доцент

Національний центр «Мала академія наук України», Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0533-5817

ResearcherID: J-7531-2017

 

Шаповавалов Євгеній Борисович, кандидат технічних наук

Міністерство цифрової трансформації, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3732-9486

ResearcherID: AAC-8797-2021

 

Білик Жанна Іванівна, кандидатка біологічних наук

Національний центр «Мала академія наук України», Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2092-5241

 

Биковська Олена Володимирівна, докторка педагогічних наук, професор

НПУ імені М.П. Драгоманова, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6916-911X

 

Чернецький Ігор Станіславович, кандидат педагогічних наук

Національний центр «Мала академія наук України», Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9771-7830

 

Романенко Тетяна Василівна, докторка педагогічних наук, доцентка

Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного

університету імені Богдана Хмельницького

linkedin.com/in/тetiana-romanenko-748367131

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9790-2718