ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • С. М. Лобода д-рка пед. наук, професорка, завідувачка кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, svitlana.loboda@npp.nau.edu.ua; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3102-0381
  • О. В. Родіонова старша викладачка кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, Національний авіаційний університет; м. Київ, Україна, lenarodionova64@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6337-390X

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-09

Ключові слова:

мультимедійні технології, інтерактивні застосунки, Kahoot, Quizlet, Mentimeter, Google Forms.

Анотація

У статті наведено результати дослідження використання сучасних мультимедійних технологій, а саме інтерактивних застосунків, під час проведення лекційних та практичних занять із дисциплін технічного спрямування і проаналізовано ефективність їх застосування. Дослідження здійснено на прикладі вивчення дисципліни «Проєктування видавничо-поліграфічних виробництв» бакалаврського рівня вищої освіти. Дисципліна викладається для студентів денної форми навчання, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології електронних мультимедійних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» Національного авіаційного університету. Під час навчальних занять для опитувань здобувачів освіти, проведення тестового контролю з метою оцінки рівня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу використовувалися платформи Kahoot, Quizlet, Mentimeter, Google Forms. Отримано релевантні значення результатів опитування щодо пріоритетності для здобувачів освіти у використанні інтерактивних застосунків Kahoot, Quizlet, Mentimeter, Google Forms, оцінено їх вплив на засвоєння теоретичного і практичного матеріалу, активність студентів на заняттях, рівень уваги під час засвоєння нового та закріплення вивченого матеріалу. Спочатку під час дослідження здобувачам освіти були продемонстровані тести з використанням зазначених вище платформ, далі за допомогою платформи Mentimeter була обрана пріоритетна платформа для тестового контролю з урахуванням рівня задоволеності респондентів – Google Forms. За результатами опитування можна стверджувати про високий рівень задоволеності здобувачів освіти якістю проведення навчальних занять із використанням інтерактивних застосунків, визначити пріоритети щодо вибору платформи, яка може використовуватися для отримання зворотного зв’язку в системі викладач – студент. Використання тестового контролю на платформі Google Forms перед початком виконання різних типів завдань показало кращі результати щодо рівня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу порівняно з усним опитуванням. Отже, можна стверджувати про високу ефективність застосування мультимедійних інтерактивних технологій для організації та проведення навчальних занять. Отримані результати дослідження можуть слугувати рекомендаціями для закладів вищої освіти при очній та дистанційній формах навчання для вивчення дисциплін технічного напряму.

Посилання

Sachaniuk-Kavetska, N. V., Prozor, O. P., & Klieopa, I. A. (2020). Orhanizatsiia kontroliu navchalnykh dosiahnen studentiv za dopomohoiu avtomatyzovanykh system testuvannia [Organization of control of students’ academic achievements with the help automated testing systems]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 1, 87–93 [in Ukrainian].

Voloshchuk, I. A., & Hebel, A. V. (2020). Mozhlyvosti vykorystannia khmarnykh servisiv na urokakh matematyky yak zasib formuvannia v uchniv IK-kompetentnosti [Possibilities of using cloud services in mathematics lessons as a means of forming students of IR competence]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 26–30 [in Ukrainian].

Slobodianiuk, I. Iu., Myslitska, N. A., Zabolotnyi, V. F., & Kolesnykova O. A. (2020). Vykorystannia khmaro oriientovanykh tekhnolohii v umovakh dystantsiinoho navchannia [Use of cloud-oriented technologies in terms of distance learning]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 2, 78–82 [in Ukrainian].

Rodionov, P. (2019). Innovatsiini tekhnolohii v teoretychnii pidhotovtsi studentiv tekhnichnykh spetsialnostei [Innovative technologies in the theoretical training of students of technical specialties]. Aktualni problemy v systemi osvity: zaklad zahalnoi serednoi osvity – douniversytetska pidhotovka – zaklad vyshchoi osvity – Current issues in the education system: general secondary education institution – university training – higher education institution : Proceedings of the V All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 100–102). Kyiv [in Ukrainian].

Rodionov, P. (2019). Vykorystannia multymediinykh tekhnolohii na lektsiinykh zaniattiakh [Use of multimedia technologies in lectures]. Multymediini tekhnolohii v osviti ta inshykh sferakh diialnosti – Multimedia technologies in education and other spheres of activity : Proceedings of the X Scientific and Practical Conference. (p. 75). Kyiv [in Ukrainian].

Academy as a recommended platform for educators and learners. Retrieved from https://kahoot.com/kahoot-news/edtech-digest-puts-kahoot-academy-in-the-spotlight/.

Sait “Quizlet” [Site of “Quizlet”]. https://quizlet.com. Retrieved from https://quizlet.com.

Sait “Mentimeter” [Site of “Mentimeter”]. https://www.mentimeter.com. Retrieved from https://www.mentimeter.com.

Sait “Wolf” [Site of “Wolf”]. https://wolf.ua. Retrieved from https://wolf.ua.

Sait “Heidelberg” [Site of “Heidelberg”]. https://www.heidelberg.com. Retrieved from https://www.heidelberg.com.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Як цитувати

Лобода, С., & Родіонова, О. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наукові записки Малої академії наук України, (1(23), 76–84. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-09