ЗАКОНОМІРНОСТІ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ АВТОНОМІЇ

Автор(и)

  • І. Ю. Мосякова канд. пед. наук, заслужена працівниця освіти України, докторантка кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, директорка, Комунальна організація Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець», м. Київ, Україна, mosyakova@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4110-5629

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-10

Ключові слова:

теоретичні й методичні засади управління, адміністративні працівники, методологічні концепти, особистість, здобувачі позашкільної освіти.

Анотація

В останнє десятиліття однією з тем, якій приділено значну увагу, є необхідність змін в освітньому менеджменті на всіх рівнях. Особливу увагу привертають до себе багатопрофільні заклади позашкільної освіти, що мають велику цінність для особистості, яка набуває різноманітних компетенцій, отримує можливість для розвитку творчості, креативності. Визнання важливості основних закономірностей, можливість зведення на їх основі змісту і принципів є вихідною точкою для подальшої трансформації позашкілля. В освітньому менеджменті таких закладів закономірності мають привернути велику увагу з боку різних представників громадянського суспільства, адже діти і молодь, що можуть навчатися у таких закладах, отримують додаткові можливості для покращення якості життя. Пропоноване дослідження має на меті розгляд основних закономірностей, на яких можливо у подальшому розбудувати новий зміст та принципи освітнього менеджменту багатопрофільних закладів позашкільної освіти. Вважаємо, що освітній менеджмент в епоху постгуманізму має у своїй основі такі цінності, як знання, вміння, компетенції. Це вимагає цілеспрямованого наукового планування для того, щоб покращити якість позашкільної освіти, спрогнозувати зміни у процесі управління творчими колективами, вивести на новий рівень позиції щодо мотивації педагогічних працівників та супроводу їх діяльності. Таке знання допоможе вчасно виявити наявні загрози, перетворити їх на додаткові можливості та у подальшому використовувати всі можливі ресурси для досягнення високої якості праці педагога-позашкільника. Знання про основні закономірності, можливості конструювання нового змісту та принципів освітнього менеджменту багатопрофільних закладів позашкільної освіти заохочує адміністративний персонал виконувати роботу не лише якісно, відповідно до посадових обов’язків, а й творчо, з урахуванням інновацій в управлінні. Автором виокремлено основні закономірності освітнього менеджменту в багатопрофільних закладах позашкільної освіти, які необхідні для розбудови нової системи з метою управління в умовах автономії: узгодженість освітньої політики у сфері позашкілля відповідно до наявного попиту населення; співвідносність вимог сучасного освітнього менеджменту з тими практиками управління, які є у закладах; оптимальне поєднання традицій та інновацій у процесі розвитку закладу; залежність процвітання багатопрофільних закладів позашкільної освіти у майбутньому від розбудови управлінської діяльності за новими сучасними вимогами (адаптивність, креативність, творчість, гнучкість); узгодженість роботи різних напрямів і відповідність їх розвитку потребам здобувачів позашкільної освіти.

Посилання

Popova, N. V. (2008). Orhanizatsiino-metodychni zasady konsultatyvnoho zabezpechennia upravlinskoi diialnosti kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u rehioni [Organizational and methodological principles of advisory support of management activities of heads of secondary schools in the region]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv : Universytet menedzhmentu osvity APN Ukrayiny [in Ukrainian].

Odainyk, S. F. (2018). Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia yakistiu zahalnoi serednoi osvity v rehioni [Theoretical and methodological principles of quality management of general secondary education in the region]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Cherkasy : Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia, Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho MON Ukrainy [in Ukrainian].

Vasynova, N. S. (2019). Rozvytok teorii upravlinnia vyshchymy navchalnymy zakladamy v Ukraini (ostannya chvert XX – pochatok XXI stolittya) [Development of the theory of management of higher educational institutions in Ukraine (the last quarter of the XX – the beginning of the XXI century)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Starobilsk : Derzhavnyi zaklad “Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka”. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3558799 [in Ukrainian].

Kravchenko, O. I. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady modeliuvannia stratehichnoho rozvytku universytetu [Theoretical and methodological principles of modeling the strategic development of the university]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Starobilsk : Derzhavnyi zaklad “Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka” [in Ukrainian].

Mirovska, M. (2018). Teoriia i praktyka upravlinnia osvitnim protsesom na osnovi keis-menedzhmentu v zakladakh vyshchoi osvity [Theory and practice of case management on the basis of case management in higher education institutions]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv : Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Universytet menedzhmentu osvity” NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Kozhevnykov, V. M. (2012). Orhanizatsiino-dydaktychni zasady zabezpechennia nastupnosti profilnoi shkoly i vyshchoho navchalnoho zakladu [Organizational and didactic principles of ensuring the continuity of the profile school and higher education institution]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Luhansk : MONMS Ukrainy, Skhidnoukr. nats. in-t im. V. Dalia [in Ukrainian].

Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy Pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v zakladakh pozashkilnoi osvity u 2021/2022 navchalnomu rotsi [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine On the organization of the educational process in out-of-school education institutions in the 2021/2022 academic year]. (2021, August 17, № 1/9-414). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/dovidnik-direktora-zakladu-pozashkilnoyi-osviti [in Ukrainian].

Coombs, P. H. (1974). Major Problems Facing Educational Planning in the Next Decade. Paris : International Institute for Educational Planning. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED113787.pdf.

Hamel, G., & Breen, B. (2007). The Future of Management. Brighton : Harvard Business Review Press.

Tasdemir, A., Kartal, T., & Kus, Z. (2012). The Use of Out-of-the-School Learning Environments for the Formation of Scientific Attitudes in Teacher Training Programmes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 2747–2752. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812016886. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.559.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Як цитувати

Мосякова, І. Ю. (2022). ЗАКОНОМІРНОСТІ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ АВТОНОМІЇ. Наукові записки Малої академії наук України, (1(23), 85–91. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-10