КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖАХ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • Т. М. Пащенко канд. пед. наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, Інститут професійної освіти НАПН України, Київ, Україна, tantarena@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7629-7870

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-11

Ключові слова:

кваліметричний підхід, кваліметрія, педагогічна кваліметрія, види, методи, компоненти, принципи, оцінювання якості, заклади фахової передвищої освіти.

Анотація

У статті розкрито сутність кваліметричного підходу та встановлено його роль у процедурах оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Проаналізовано умови реформування системи вітчизняної вищої школи, зумовленого підвищенням вимог суспільства до рівня інтелектуального та морального розвитку випускників вишів, до їхньої соціальної та професійної мобільності. Зазначено, що вирішення завдань модернізації освіти пов’язане із впровадженням компетентнісного підходу, перенесенням акценту з предметно-дисциплінарної та змістової сторін на очікувані результати освітнього процесу, виражені у термінах компетентностей. У статті розглянуто поняття «кваліметрія», «педагогічна кваліметрія», а також її види, методи, компоненти, принципи кваліметричного підходу, кваліметричні показники якості, які безпосередньо пов’язані із процесом оцінки якості освіти. Виокремлено вимоги до організації оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти будівельного профілю. Обґрунтовано доцільність використання для такого оцінювання кваліметричного підходу, орієнтованого на вимір якості аналізованих педагогічних об’єктів. Охарактеризовано комплекс принципів кваліметричного підходу до системи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах будівельного профілю (принципи декомпозиції, пріоритетності, еталонності, нерівнозначності, нормування, різноманіття методів діагностики). Зазначено, що для багатоаспектного контролю якості підготовки фахівців мають бути створені діагностичні засоби, що відповідають вимогам інтегративності та структурованості включеного до них навчального матеріалу, які на рівні з оцінкою знань, умінь передбачають оцінку здібності студентів до творчої діяльності. Розглянуті аспекти дають підстави стверджувати, що реалізація системи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах будівельного профілю з позиції кваліметричного підходу дасть змогу оптимізувати процес контролю сформованості компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти.

Посилання

Azgaldov, G. G. (1982). Teoriya i praktika otsenki kachestva tovarov (osnovy kvalimetrii) [Theory and practice of assessing the quality of goods (basics of qualimetry)]. Moskow : Ekonomika [in Russian].

Annienkova, I. (2012). Monitorynh yakosti osvity u VNZ: kvalimetrychnyi pidkhid [Monitoring of the quality of education in higher education institutions: the qualimetric approach]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. Seriia: Pedahohichni nauky – Origins of pedagogical skill. Series: Pedagogical Sciences, 10, 9–15. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_10_5 [in Ukrainian].

Anufriieva, O. L. (2000). Otsinka yakosti pochatkovoi osvity na osnovi kvalimetrychnoho pidkhodu [Evaluation of the quality of primary education based on a qualimetric approach]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Hryhorash, V. V. (2014). Kvalimetrychnyi pidkhid do ekspertnoho otsiniuvannia navchalno-vykhovnoho protsesu [Qualimetric approach to expert evaluation of educational process]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogics of formation of a creative person in higher and secondary schools, 34 (87), 140–146 [in Ukrainian].

Dmytrenko, H. A. (1996). Stratehichnyi menedzhment: tsilove upravlinnia osvitoiu na osnovi kvalimetrychnoho pidkhodu [Strategic management: target management of education on the basis of the qualimetric approach]. Kyiv : MAUP [in Ukrainian].

Yelnykova, H. V. (2018). Tekhnolohiia instrumentariiu kilkisnoho vymiriuvannia yakosti osvity v navchalnomu zakladi [Monitoring as an effective means to evaluate the quality of general secondary education at an education institution]. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/6922/1/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB._%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1.%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC..pdf [in Ukrainian].

Kasianova, O. M. (2012). Pedahohichna ekspertyza navchalnoho zakladu [Pedagogical examination of an educational institution]. Kharkiv : Osnova [in Ukrainian].

Yelnykova, H., Zahika, O., & Kravchenko, H. (2016). Adaptyvne upravlinnia rozvytkom profesiinoi osvity [Adaptive management of vocational education development]. H. Yelnykovа (Ed.). Pavlohrad : IMA-pres [in Ukrainian].

Prykhodko, V. M. (2009). Kvalimetrychnyi pidkhid do monitorynhu yakosti osvity zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Qualimetric approach to monitoring of the quality of education at a general education institution]. Upravlinnia shkoloiu (Osnova) – School Management (Osnova), 28, 15–31 [in Ukrainian].

Riabova, Z. V. (2015). Kvalimetrychnyi pidkhid u pidhotovtsi fakhivtsiv z pedahohiky vyshchoi shkoly [Qualimetric approach in the training of specialists in higher school pedagogy]. Psykholoho-pedahohichni ta upravlinski kontsepty rozvytku suchasnoi osvity – Psychological, pedagogical and managerial concepts of modern education development : Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Vol. 1), (рр. 310–319). Kharkiv : Shchedra sadyba plius [in Ukrainian].

Dmytrenko, H. A., Anufriieva, O. L., Burlaienko, T. I., & Medvid, V. V. (2016). Kvalimetriia v upravlinni: humanistychnyi kontekst [Qualimetry in management: humanistic context]. H. A. Dmytrenkо (Ed.). Kyiv : Ahrarna osvita [in Ukrainian].

Kozlov, V. Ie, & Kozlov, Yu. V. (2018). Metod vyrishennia zavdan pedahohichnoi kvalimetrii [Method of solving problems of pedagogical qualimetry]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy – Collection of scientific works of the National Academy of the National Guard of Ukraine, 2 (32), 34–39 [in Ukrainian].

Glass, G., & Stanley, J. (1976). Statisticheskiye metody v pedagogike i psikhologii [Statistical Methods in Education and Psychology]. Moskow : Progress [in Russian].

Subetto, A. I. (1983). Indeksnaya kvalimetriya [Index qualimetry]. Sankt-Peterburg : VVA [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Як цитувати

Пащенко, Т. М. (2022). КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖАХ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ. Наукові записки Малої академії наук України, (1(23), 92–100. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-11