РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ю. В. Лосєва викладачка іноземної мови, Херсонський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету, м. Херсон, Україна, YuKravchuk19@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5954-1432

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-01

Ключові слова:

компетенція, соціокультурна компетенція, міжнародно-орієнтовна особистість, діалог культур.

Анотація

У статті визначено сутність поняття «соціокультурна компетенція», проаналізовано й описано теоретичні засади її формування та розвитку; досліджено систему роботи з розвитку соціокультурної компетенції студентів і розроблено комплекс завдань з розвитку соціокультурної компетенції здобувачів фахової передвищої освіти. Охарактеризовано лінгвістичний, нелінгвістичний та країнознавчий компоненти соціокультурної компетенції. У нашому науковому доробку ми висновуємо, що структура соціокультурної компетенції складається з комунікативної (балансує наявні мовні форми, які визначаються з опорою на мовну компетенцію комуніканта на тлі певних соціальних функцій), країнознавчої (сукупність знань про країну, мова якої вивчається), лінгвокраїнознавчої (здатність здійснювати міжкультурну комунікацію, що ґрунтується на знаннях лексичних одиниць із національно-культурним компонентом семантики й уміннях адекватного їх застосування в ситуаціях міжкультурного спілкування) та соціолінгвістичної компетенції (здатність використовувати правила делікатного мовлення в спілкуванні). Доведено, що студенти мають знати про географічне розташування й економічне положення, історичний розвиток та особливості культурних цінностей тієї країни, мову якої вони вивчають, щоби володіти іншомовною соціокультурною компетенцією. Так вони розширюють свій кругозір і працюють над адекватним сприйняттям культурних особливостей носіїв мови, їхніх звичок, традицій, норм поведінки, етикету і вмінням розуміти та використовувати їх у міжкультурній комунікації, залишаючись при цьому носіями іншої культури. Доведено, що для формування соціокультурної компетенції на заняттях з англійської мови в закладах фахової передвищої освіти студенти мають дізнатися про досягнення національної культури в розвитку загальнолюдської культури і так вступити у діалог культур, викладачі мають використовувати вправи, спрямовані на розвиток таких умінь.

Посилання

Azimov, E. G., Shchukin, A. N. (2005). Dictionary of methodological terms (theory and practice of teaching languages). St. Petersburg : Zlatoust [in Russian].

Yaremenko, V. V., Slipushko, O. M. (2006). New explanatory dictionary of the Ukrainian language. (Vol. 1). Kyiv : AKONIT [in Ukrainian].

Competence. Retrieved from : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0 %B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 %D1%8F [in Ukrainian].

Kolodko, T. M. (2014). Pedagogical conditions for the effective formation of socio-cultural competence of students in the process of learning a foreign language. Naukovi zapysky : zb. nauk. prats. Kyiv : NPU, 57, 54–63 [in Ukrainian].

Kalinin, V. O. (2013). The structure and content of the concept of “socio-cultural competence”. Neperervna profesiina osvita: Teoriia i praktyka. Kyiv. 65–72 [in Ukrainian].

Kolodko, T. M. (2004). To the problem of formation of foreign language socio-cultural competence of students. Pidhotovka vchytelia pochatkovykh klasiv v umovakh navoi paradyhmy osvity. Materialy mizhnarodnoho nauk.-prakt. konferentsii NPU imeni M. P. Drahomanova. Kyiv : NPU, 124–129 [in Ukrainian].

Nikitenko, Z. M., Osiyanova, O. M. (2016). To the problem of highlighting the cultural component in the content of teaching English language. Inostrannye yazyki v shkole, 3, 67–80 [in Russian].

Vereshchagin, E. M. (2015). The content and organization of extracurricular educational activities of students studing foreign languages in full-time schools. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow State Linguistic University. Moscow [in Russian].

Passov, E. I. (2017). The purpose of teaching a foreign language at the present stage of development of society. Inostrannye yazyki v shkole, 6, 176–218 [in Russian].

Kucheriava, O. A. (2008). Formation of socio-cultural competence of secondary school students. Extended abstract of candidate’s thesis. Pivdennoukrainsk. derzh. ped. un-t im. K. D. Ushynskoho. Odesa [in Ukrainian].

Polat, E. S. (2011). Method of projects in foreign language lessons. Inostrannyy yazyk v shkole, 2, 3–10 [in Russian].

Traditional British Meals. Retrieved from : https:// znanija.com/ task/25973915 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-11

Як цитувати

Лосєва , Ю. В. . (2021). РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ . Наукові записки Малої академії наук України, (1(17), 3–12. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-01