КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ю. П. Аносова викладачка, Херсонський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету, м. Херсон, Україна, hptk_metod@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1465-3638
  • О. В. Наумкіна викладачка, Херсонський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету, м. Херсон, Україна, naumkina-zhanko@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8136-5663
  • О. П. Сіліщенко викладачка, Херсонський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету, м. Херсон, Україна, silishchenko@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1551-9561

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-03

Ключові слова:

когнітивно-комунікативний підхід, блог-технологія, вікі-технологія, подкаст, лінгвістичний корпус.

Анотація

У статті розглянуто сутність та основні трактування поняття «когнітивно-комунікативний підхід» (ККП), визначено його характеристики і якості, виявлено особливості його застосування у закладах фахової передвищої освіти (ФПО) України. Окреслено проблему розвитку міжкультурної компетенції як показника сформованості здатності людини ефективно брати участь в іншомовному спілкуванні на міжкультурному рівні. Зазначено, що ґрунтовні знання з іноземної мови необхідні здобувачам освіти політехнічних закладів ФПО для мобільності, подальшого кар’єрного зростання, конкурентоспроможності, спілкування з іноземцями на професійному та особистісному рівнях, розширення світогляду тощо. Авторами статті окреслено ККП як підхід до викладання англійської мови під час процесу очного та дистанційного навчання. Охарактеризовано та систематизовано основні принципи цього підходу, спрямованого на розвиток компетенції вираження комунікативного наміру здобувачів освіти. Уточнено розуміння категоріальних ознак і термінологічного інструментарію когнітивно-комунікативного підходу. Визначено терміни «блог-технологія», «вікі-технологія», «подкаст» та «лінгвістичний корпус». Розглянуто можливості розвитку навчально-пізнавальних умінь і здібностей, які надає кожна зі згаданих технологій викладачам та здобувачам фахової передвищої освіти. Автори описали методико-педагогічну проблему організації й опрацювання навчального матеріалу у процесі формування комунікативно-когнітивної компетентності здобувачів освіти політехнічних закладів ФПО. У статті пропонуються принципи опрацювання навчального матеріалу, які сприяють розвитку мовних компетенцій здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти України. Обґрунтовано соціально обумовлену потребу застосування дистанційних форм навчання як засобу оволодіння навичками самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови.

Посилання

Marchenko, N. Communicative-cognitive approach to teaching future teachers of German on the basis of English. Osvita rehionu. Retrieved from : http://social-science.com.ua/article/447 [in Ukrainian].

Kornytska, Yu. A. Linguistic corpus in foreign language teaching. Retrieved from : http://www. kamts1.kpi.ua/ru/node/2459 [in Ukrainian].

Word formation. Retrieved from : https://slovotvir. org.ua/words/kohnityvnyi [in Ukrainian].

Vygotskiy, L. S. (2005). Psychology of human development. Moscow : Smysl; Eksmo [in Russian].

Hodovanets, N. I., Lehan, V. P. (2016). Cognitive and communicative approach in foreign language teaching. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: “Pedahohika. Sotsialna robota”, 1(38) [in Ukrainian].

Kuvarova, O. K. (2006). The role of speech culture in the formation of linguistic personality. Culture of professional speech : proceedings of the regional scientific-methodical conference. Dnipro : Porohy, 142 [in Ukrainian].

Description of pan-European levels of language proficiency. Retrieved from : https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/info/ opys-zahalnoievropejskykh-rivniv-volodinnia-movoiu/ [in Ukrainian].

Prykhodko, A. M. (2013). Language teaching in higher education institutions. The use of blog technology in the process of teaching Russian as a foreign language. Kharkiv, 202–208 [in Ukrainian].

Public electronic dictionary of the Ukrainian language ukrlit.org. Retrieved from : http:// ukrlit.org/slovnyk/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D 1%86%D1%96%D1%8F

Solomatina, A. G. (2011). Developing students’ speaking and listening skills through learning podcasts. Yazyk i kul’tura, 2 (14), 130–134 [in Russian].

Sysoev, P. V. (2013). Blog technology in foreign language teaching. Yazyk i kul’tura, 4, 115–127 [in Russian].

Sysoev, P. V. (2012). Information and communication technologies in foreign language teaching: theory and practice. Moscow : Glossa-press [in Russian].

Sysoev, P. V., Evstigneev, M. N. (2010). Methods of teaching English using new information and communication Internet technologies. Moscow : Glossa-press [in Russian].

Shabat-Savka, S. T. (2011). Discourse as a relevant way of embodying communicative intentions. Studia Linguistica, 5, 451–457 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-11

Як цитувати

Аносова, Ю. П. ., Наумкіна, О. В. ., & Сіліщенко, О. П. . (2021). КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ . Наукові записки Малої академії наук України, (1(17), 22–28. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-03