КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА WEB-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В РАМКАХ РОБОТИ АКТИВУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

  • В. М. Левицький викладач, Херсонський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна, levitsky. v.n@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5895-1963
  • Н. Ю. Рогоцька викладачка, Херсонський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна, natarogockaja@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1758-3049

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-06

Ключові слова:

клієнт-серверна архітектура, вибори, студентське самоврядування, web-технології, комп’ютерні мережі.

Анотація

З огляду на стрімкий розвиток інтернет-технологій, участь комп’ютерів у майже будь-якому аспекті життя людини й дедалі більші можливості вільно та з користю витрачати свій час, суспільство поступово переходить до вирішення важливих питань через сучасні гаджети з доступом до мережі Інтернет. Державна влада запроваджує різні форми електронної діяльності у своїй практиці, як-от: едемократія, електронне урядування, розширення обізнаності громадян щодо актуальних проблем політики, програм, законодавчих нововведень, створення можливості для консультування громадян та їх участі в процесі ухвалення рішень через Інтернет, а також активно займається питанням електронних виборів. Держава обрала курс на едемократію, вона стає безпосереднім інструментом демократизації і розвитку суспільства в інформаційному напрямі, тож дуже важливо створити належні умови для волевиявлення громадян. Один зі шляхів упровадження едемократії — «електронне голосування», яке можна охарактеризувати як фіксацію волі виборців з використанням електронних технологій, що охоплює як сам процес голосування, так і процес автоматичного підрахунку голосів за допомогою електронних пристроїв і спеціального програмного забезпечення. Без зайвих витрат часу будь-яка особа, коли їй зручно, може здійснити власне волевиявлення за допомогою електронного голосування і сучасних гаджетів. У статті розглянуто питання розроблення системи електронного голосування, яка реалізована за допомогою клієнт-серверної web-орієнтованої системи з елементами аналізу. Web-система являє собою розподілену інформаційну систему з уніфікованим інтерфейсом доступу до даних, базованому на використанні низки відкритих стандартів. Проаналізовано можливості, шляхи і переваги використання електронного голосування під час вибору голів студентського самоврядування, описано основні засади, на яких має бути побудована електронна виборча система. Електронне голосування визначається як процедура здійснення волевиявлення з використанням електронних засобів і як автоматизований процес підрахунку голосів. Створено програму для проведення виборів голів студентського самоврядування на основі багатошарової клієнт-серверної архітектури з елементами web-застосування. Етап розроблення архітектури програмної системи є дуже важливим, оскільки на цьому етапі визначаються принципи роботи системи, інтерфейси користувача, всі компоненти системи і зв’язки між ними. У процесі розроблення пропонованої системи основний акцент зроблено на побудові архітектури застосунку і прикладу клієнтської частини, що демонструє його можливості, зрозумілий користувачеві інтерфейс, а також має високу швидкодію. Використання обраних технологій дало змогу виконати поставлене завдання повною мірою і створити основу для зручного розширення функціоналу.

Посилання

Konstantynivska, A. (2018). Electronic voting as a tool for electronic citizen participation. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Filosofsko-politolohichni studii, 20, 162–167. DOI: 10.34142/24130060.2019.17.1.06 [in Ukrainian].

Fomina, S. V. (2014). Methods and forms of voting in elections in foreign countries : zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Seriia: Pravo, 21, 112–120 [in Ukrainian].

Kersting, N. (2007). Electronic voting and democracy in Europe. Politicheskaya nauka, 4, 123– 144 [in Russian].

Litan, R. E. (2001). Law and Policy in the Age of Internet. Duke Law Journal, 50 (4), 1045–1085 [in English]. DOI: 10.2307/1373102

Estonia pulls off nationwide Net voting. Retrieved from : https://archive.vn/20120713045721/http://news.com.com/Estonia+pulls+off+nationwide+Net+voting/2100-1028_3-5898115.html [in English].

The Electronic State: Estonia’s New Media Revolution Journal of Contemporary European Research, Vol. 5 (1), 97–113. Retrieved from : http://www.jcer.net/ojs.index.php/jcer/article/ view/122/127 [in English].

Estonia to hold first national Internet election. Retrieved from : https://www.cnet.com/news/estonia-to-hold-first-national-internet-election/ [in English].

Estonia Scores World Web First In National Polls. Retrieved from : https://www.wikiwand.com/en/2007_Estonian_parliamentary_election [in English].

Moscow students will test the electronic voting system. (2020). Retrieved from : https://www. mos.ru/news/item/ 58209073/ [in Russian].

Law of Ukraine On the Concept “Introduction of the electronic voting system in Ukraine”. Retrieved from : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6OG00A.html [in Ukrainian].

Sheludko, H. I. (2015). Electronic voting as a kind of electoral information and communication technologies: foreign and domestic experience. Recent Studies of Social Sciences. Section: Politics, 76–80. DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.23 [in Ukrainian].

Moroz, B. I., Diubko, V. P., Klymenko, S. V. et al. (2012). Computer architecture. Dnipro : Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-11

Як цитувати

Левицький, В. М. ., & Рогоцька , Н. Ю. (2021). КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА WEB-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В РАМКАХ РОБОТИ АКТИВУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ . Наукові записки Малої академії наук України, (1(17), 51–59. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-06