ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

Автор(и)

  • С. О. Вовк д‑рка політ. наук, доцентка, завідувачка кафедри політології та правознавства, ДУ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ, Україна, lanasvitvovk@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6818-4107
  • О. Д. Морозов учень 11 класу Лисичанської багатопрофільної гімназії, м. Лисичанськ, Україна, olegkamorozec@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8825-8270

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-07

Ключові слова:

електронна петиція, Єдина система місцевих петицій, дефекти електронних петицій.

Анотація

У статті розглянуто проблеми реалізації електронних петицій на місцевому рівні. Світовий досвід запровадження інституту електронної петиції як засобу демократичної розбудови держави свідчить, що такі петиції стали дієвим інструментом спілкування з владою, вони дають владі можливість налагодити відкритий, якісний діалог із суспільством за допомогою інформаційних технологій, що роблять ближчими до громадян структури держави. Актуальність досліджуваної у статті проблеми зумовила комплексний аналіз її складових і узагальнення наявних у науковому просторі підходів до визначення дефініції та природи електронної петиції, її місця в сучасному соціально-політичному полі України з огляду на побудову демократичного суспільства в нашій державі, а також проблем щодо реалізації електронної петиції як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Емпіричні дані аналізу електронних петицій Лисичанської міської ради відповідно до Єдиної системи місцевих петицій та анкетування й інтерв’ю з мешканцями міста свідчать: по-перше, що пріоритетними є проблеми «благоустрій та будівництво» й «транспорт і дороги»; по-друге, про низький рівень залученості мешканців м. Лисичанська до вирішення питань державного управління на місцевому рівні. Останнє зумовлено дефектами електронних петицій (мета петиції сформульована нечітко й розміщена не на самому початку; петиції написані з порушенням правил орфографії та граматики; петиції мають амбітний характер і є нереальними) і недостатньою обізнаністю населення про існування сервісу останніх.

Посилання

Hryshko, O. (2018). The Institute of Petition in the Mechanism of Ensuring Human Rights in Ukraine. Pravove rehuliuvannia ekonomiky, 7, 40–49. Retrieved from : https://ir.kneu.edu.ua/ handle/2010/27560 [in Ukrainian].

The only system of city petitions. Retrieved from : https://e-dem.in.ua/ [in Ukrainian].

Yemelianova, A. (2017). Analysis of the legal support of electronic petitions at the local level some aspects of implementation. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 6 (1), 25–28 [in Ukrainian].

Yemelianova, A. (2019). Electronic petition as a form of realization of the constitutional right to participate in the management of state affairs. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv : In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from : http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31836.pdf [in Ukrainian].

Zakirova, S. (2018). Electronic petitions in Ukraine: formation of the system and mechanism of action. Retrieved from : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1576:elektronni-petitsiji-v-ukrajini-stanovlennya-sistemi-ta-mekhanizm-diji&catid= 8&Itemid=350 [in Ukrainian].

Kolesnykov, O. (2017). E-petitions in the system of local democracy: the experience of regional centers of Ukraine. Retrieved from : http://samoorg.com.ua/wpcontent/uploads/2017/02/Petitsiyi_ gotov-1.pdf [in Ukrainian].

Konashevska, K., Kyselova, O. (2017). Implementation of the experience of developing e-democracy in Japan and New Zealand in Ukraine. Retrieved from : http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/ 2017/02/Konashevska_Kiselova_Mehanizmi-derzhavnogo-upravlinnya.pdf [in Ukrainian].

Krupitska, A. (2018). Legal aspects of the introduction of the institute of electronic petitions in Ukraine. Materialy naukovoho seminaru (DDUVS, 08.12.2018), 149–152. Retrieved from : http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/3702/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80_2018.pdf [in Ukrainian].

Malyshenko, L. (2018). The impact of e-democracy on political processes in European countries. Retrieved from : http://social-science.com.ua/article/674 [in Ukrainian].

Milieva, T. Electronic petition as a modern way of exercising the right to appeal. Retrieved from : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9998 [in Ukrainian].

Nesterovych, V. (2015). Institutional approval of electronic petitions in Ukraine in the context of foreign experience. Viche, 12. Retrieved from : http://www.viche.info/journal/5005 [in Ukrainian].

Sablin, D. A. (2004). Human Rights. Retrieved from : http://pravolib.pp.ua/pravo-petitsiyu-16763.html [in Ukrainian].

Sobkiv, Ya. (2015). Electronic petition as one of the information rights of man and citizen. Pravo i suspilstvo, 6, 61–66. Retrieved from : http://www. irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03= FILA=&2_S21STR=Pis_2015_6_13[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-11

Як цитувати

Вовк, С. О. ., & Морозов , О. Д. . (2021). ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) . Наукові записки Малої академії наук України, (1(17), 60–66. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-07