МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор(и)

  • Л. І. Ворона канд. пед. наук, доцентка кафедри педагогіки, КЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, voronali@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9878-6547

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-04

Ключові слова:

система позашкілля, позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти, виховання, місцеве самоврядування, державна політика.

Анотація

Проведено аналіз державної освітньої політики щодо системи позашкілля на регіональному рівні й акцентовано увагу на значенні позашкільної освіти як важливого складника освітньої системи окремого регіону й України загалом. Зазначено, що в умовах реформування національної освітньої системи позашкілля має ставати невід’ємним компонентом виховної структури кожного регіону держави. Зауважено, що заклади позашкільної освіти мають суттєво доповнювати шкільну освіту, надавати кожному учню можливість визначення уподобань і реалізації своїх здібностей, інтересів та прихильності в напрямі діяльності, що в кінцевому результаті може бути основою їх професійної діяльності. Проведений аналіз вказує на те, що позашкільна освіта функціонує в різних освітньо-виховних напрямах, а заняття за інтересами оберігають дитину від негативного соціального впливу вулиці, іноді від негативного впливу сім’ї, надмірного захоплення соціальними мережами (Інтернет). Акцентовано особливу увагу на важливості підтримки органами місцевого самоврядування та державної влади діяльності і розвитку закладів позашкільної освіти в умовах трансформації освітньої галузі України, на залученні нових методів і підходів для функціонування позашкілля. Виокремлено позашкілля як освітню галузь, що відіграє важливу роль у питанні виховання учнівської молоді, яка покликана створювати умови для соціального розвитку і творчої самореалізації дітей, сприяє їх соціальній захищеності та професійній орієнтації, профілактиці негативних проявів у молодіжному середовищі. Зазначено, що саме на рівні регіону необхідно створювати належні умови для розвитку галузі як ефективного інтелектуально-насиченого середовища в освітньому регіональному просторі. У статті наголошено на важливості дій органів місцевого самоврядування як засновників закладів позашкільної освіти й органів, що забезпечують доступну і якісну позашкільну освіту в регіоні. Позитивного результату роботи позашкільної освіти можна досягти в разі єднання зусиль органів державної влади і місцевого самоврядування, а також навчальних закладів і установ, громадського сектору.

Посилання

Stratehiya rozvytku pozashkilnoyi osvity (2018). [Strategy for the development of out-of-school education] Osvita: spetsvypusk – Education: special issue. 35–36, 1–12 [in Ukrainian].

Naumenko, R. A. (2012) Derzhavne rehulyuvannya rozvytku pozashkilnoyi osvity v Ukrayini [Naumenko RA State regulation of extracurricular education in Ukraine] Kyiv: In-t obdarovanoyi dytyny NAPN Ukrayiny [in Ukrainian].

Natsionalnyy ekoloho-naturalistychnyy tsentr uchnivskoyi molodi (2016) [National Ecological and Naturalistic Center for Student Youth] Vyp. 48 (101) 25. Retrieved from https://nenc.gov.ua/old/1634.html [in Ukrainian].

Bykovska, O. & Gromovy, V. (2021) Pozashkilna osvita: kontseptualni zasady v umovakh reformuvannya systemy osvity Ukrayiny [Extracurricular education: conceptual principles in terms of reforming the education system of Ukraine] Osvitnya polityka. Portal hromadskykh ekspertiv. Retrieved from https://educationua.org/ua/articles/435-pozashkilna-osvita-kontseptualni-zasadi [in Ukrainian].

Naumenko, R. A. (2012) Derzhavne rehulyuvannya rozvytku pozashkilnoyi osvity v Ukrayini: stan ta problemy finansovoho zabezpechennya [State regulation of out-of-school education development in Ukraine: state and problems of financial support] Analityka i vlada – Analytics and power. 6, 154–162 [in Ukrainian].

Kontseptsiya pozashkilnoyi osvity v umovakh detsentralizatsiyi. (2020) [The concept of extracurricular education in a decentralized environment] Osvitnya polityka. Portal hromadskykh ekspertiv. Retrieved from http://education-ua.org/ua/draft-regulations/1376-kontseptsiya-pozashkilnoji-osviti-v-umovakh-detsentralizatsiji?fbclid=IwAR0ugSoYytpwUZycJHpJDfU371px-yETG8Gq6eLGgsQf0p60m1JSWNAiXrA [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini : pryiniatyi 21 trav. 1997 roku № 280/97-VR [On local self-government in Ukraine from May 21 1997, № 280/97-VR]. (1997, May 21) Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1% 80 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro osvitu : pryiniatyi 5 veres. 2017 № 2145-VIII (Redaktsiya stanom na 02.04.2020). [About education. Law of Ukraine from September 5 2017, № 2145-VIII] (2017, September 5). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny. (2021) [Ministry of Education and Science of Ukraine] Ofitsiynyy sayt. Retrieved from https://mon.gov.ua. [in Ukrainian].

Tykhenko, L. V. (2018) Aktualno pro holovne: Zapytannya ta vidpovidi z problemy funktsionuvannya zakladiv pozashkilnoyi osvity v umovakh detsentralizatsiyi. [Actual about the main thing: Questions and answers on the problem of functioning of out-of-school education institutions in the conditions of decentralization. Regional scientific-practical] Oblasna naukovo-praktychna internet-konferentsiya «Pozashkilna osvita: stratehiya, perspektyvy rozvytku, suchasni praktyky». Sumy. Retrieved from https://www.ocpo.sumy.ua/files/Novini/2018/03/Inet%20. [in Ukrainian].

Опубліковано

2022-04-17

Як цитувати

Ворона, Л. (2022). МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Наукові записки Малої академії наук України, (21-22). https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-04