СТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІТ- ТА STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ю. І. Завалевський д-р пед. наук, професор, перший заступник директора, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, zui1@imzo.gov.ua; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8039-8869
  • Н. І. Гущина канд. пед. наук, доцентка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна, ng@uem.edu.ua; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0864-4188
  • І. П. Василашко завідувачка сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, iryna.vasylashko@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6832-0930
  • О. В. Коршунова наукова співробітниця відділу STEM-освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, korshunovao2014@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0132-9460
  • О. О. Патрикеєва начальниця відділу STEM-освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, stemosvita@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9030-3886

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-06

Ключові слова:

навчально-дослідницька діяльність, STEM-освіта, ІТ-технології, STEM-технології.

Анотація

У статті проаналізовано досвід впровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій у закладах загальної середньої освіти на основі реалізації всеукраїнського інноваційного проєкту «Я – дослідник». Розглядаються поняття навчально-дослідницької діяльності, готовності до її здійснення та різні аспекти організації такої діяльності в освітньому процесі. Визначено теоретико-методологічні складники (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, практично-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний) готовності: учнів – до здійснення навчально-дослідницької діяльності та вчителів – до організації такої діяльності. Охарактеризовано рівні готовності до дослідницької діяльності: високий, достатній та базовий. Представлено результати досліджень стану готовності до дослідницької діяльності здобувачів освіти з використанням ІТ- та STEM-технологій за визначеними складниками, показниками та рівнями. У статті подано опис педагогічних умов впровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій у закладах загальної середньої освіти, як-от: удосконалення змісту навчального забезпечення та створення сучасного навчального контенту на основі дослідницького методу навчання та STEM-підходів; розроблення й реалізація комплексу управлінських рішень в експериментальних закладах на основі партнерської взаємодії не лише всіх учасників освітнього процесу, а й місцевої влади, роботодавців, представників бізнесу та інших стейкхолдерів; створення науково-методичного супроводу для підготовки вчителів та набуття ними практичного досвіду з розвитку дослідницької компетентності здобувачів освіти на основі STEM- та ІТ-підходів; участь команд шкіл у різноманітних фестивалях, конкурсах, змаганнях, інших мотиваційних заходах STEM та дослідницького напрямів. Представлено комплекс інноваційних освітніх продуктів, до якого увійшли навчальні та навчально-методичні посібники серії «Я – дослідник» для середньої ланки освіти, дидактична система природничо-математичної початкової освіти «Я – дослідник 2.0» у першому циклі початкової школи. Висвітлено перспективні тенденції подальшого впровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій у закладах загальної середньої освіти на основі дидактичної системи природничо-математичної початкової освіти «Я – дослідник 2.0».

Посилання

Kontseptsiia rozvytku pryrodnycho-matematychnoi osvity (STEM-osvity) [The concept of development of natural and mathematical education (STEM-education)]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#n8 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: кontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [The new Ukrainian school: Conceptual principles of secondary school reform]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8 [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2010). Filosofiia liudynotsentryzmu v osvitnomu prostori [Philosophy of anthropocentrism in the educational space]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2003). Filosofiia neperervnoi profesiinoi osvity i suchasni psykholoho-pedahohichni paradyhmy [Philosophy of continuing professional education and modern psychological and pedagogical paradigms]. Neperervna profesiina osvita: filosofiia, pedahohichni paradyhmy, prohnoz – Continuing professional education: philosophy, pedagogical paradigms, forecast. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1977). Sertse viddaiu ditiam. Narodzhennia hromadianyna. Lysty do syna [I give my heart to children. Birth of a citizen. Letters to the son]. Vol. 3. Kyiv : Rad. shkola [in Ukrainian].

Piekhota, O. M., Kiktenko, A. Z., Liubarska, O. M. et al. (2001). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. Kyiv : A. S. K [in Ukrainian].

Miier, T. I. (2017). Dydaktychni zasady orhanizatsii navchalno-doslidnytskoi diialnosti molodshykh shkoliariv [Didactic principles of organization of educational and research activities of junior schoolchildren]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Morze, N. V., Bazeliuk, O. V., Vorotnikova, I. P., Dementiievska, N. P., Zakhar, O. H., Nanaieva, T. V., Pasichnyk, O. V., Chernikova, L. A. (2019). Opys tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka [Description of digital competence of the pedagogical worker]. Vidkrytе osvitniе e-seredovyshche suchasnoho universytetu – Open educational economics is the environment of a modern university. Special issue (рр. 1–53). Retrieved from https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view [in Ukrainian].

Lytvynova, S. Kh., Spirin, O. M., Anikina, L. P. (2015). Khmarni servisy Office 365 [Cloud services Office 365]. Kyiv : Komprynt [in Ukrainian].

Lototska, A., Pasichnyk, O. (2020). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli [Organization of distance learning at school]. Retrieved from https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii-_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf [in Ukrainian].

Polikhun, N. I., Postova, K. H., Slipukhina, I. A., Onopchenko, H. V., Onopchenko, O. V. (2019). Uprovadzhennia STEM-osvity v umovakh intehratsii formalnoi i neformalnoi osvity obdarovanykh uchniv [Implementation of STEM-education in terms of integration of formal and non-formal education of gifted students]. Kyiv : Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Stryzhak, O. Ye., Slipukhina, I. A., Polikhun, N. I., Chernetskyi, I. S. (2017). STEM-osvita: osnovni definitsii [STEM-education: basic definitions]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information technologies and teaching aids. Vol. 62, 6. (pp. 16–33). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_62_6_4 [in Ukrainian].

Nikulochkina, O. V. (2009). Rozvytok informatsiinoi kompetentnosti vchytelia pochatkovykh klasiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of information competence of primary school teachers in the system of postgraduate education]. Candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Hushchyna, N. I. (2018). Naukovo-metodychnyi suprovid rozvytku tsyfrovoi kompetentnosti vchyteliv pochatkovykh klasiv [Scientific and methodological support for the development of digital competence of primary school teachers]. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 5 (25), (pp. 57–62). DOI: 10.15587/2519-4984.2018.139441 [in Ukrainian].

Опубліковано

2022-04-17

Як цитувати

Завалевський, Ю. І. ., Гущина, Н. І., Василашко, І. П., Коршунова, О. В., & Патрикеєва, О. О. (2022). СТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІТ- ТА STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Малої академії наук України, (21-22). https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-06

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають