ОНТОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • О. К. Ладичук науковий співробітник відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів, НЦ «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, sasha.ladychuk@gmail.com; ОRCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3145-266X

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-09

Ключові слова:

онтологія, біомедична онтологія, онтологічне представлення інформації, гетерогенність.

Анотація

На сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) відіграють вирішальну роль у багатьох, якщо не в усіх, сферах людської діяльності, радикально впливають на користувачів, їх роботу та робоче середовище. Сучасні ІКТ забезпечують збір та обробку інформації, зберігання даних, накопичення та генерацію знань, організацію й прискорення спілкування. Для реалізації різноманітних сервісів розробляються інформаційні системи, послуги яких тісно пов’язані з дизайном діяльності користувачів у соціальному контексті. Тому важливою складовою контексту, в який вбудована інформаційна послуга, є так звана предметна область (домен). Наявність точного представлення концептуалізації предметної області стає ще більш важливою, коли існує необхідність інтеграції різних незалежно розроблених інформаційних систем (або моделей, на яких ці системи засновані). Здатність систем взаємодіяти (тобто працювати разом), маючи при цьому сумісну семантику реального світу, відома як семантична сумісність. У статті розглядаються медичні онтологічні інформаційні системи, що можуть бути використані для представлення семантичних даних. Розглянуто проблеми обробки, представлення, використання та інтеграції великих обсягів медичних даних. Проаналізовано різноманітні онтології в галузі охорони здоров’я, що полегшують повторне використання та обмін медичними знаннями. Порушено питання електронних медичних карт та персональних медичних карт здоров’я як важливого компоненту надання якісних медичних послуг. Також розкривається термінологія біомедичної онтології, надається вичерпна характеристика переваг цієї системи, проводиться деталізація шляхів семантичної інтероперабельності в галузі охорони здоров’я. Інтероперабельність забезпечується шляхом індексування результатів інтеграції трансдисциплінарних семантично пов’язаних контекстів розподілених гетерогенних інформаційних ресурсів (Big Data). Наводяться приклади використання онтології з системної біомедицини, а також особливості отримання неявно заданих даних.

Посилання

Waraporn, P., Meesad, P., & Clayton, G. (2010). Proposed Ontology Based Knowledge and Integration Framework. International Journal of Computer Science and Network Security, 10, 3, 30–36.

Fabozzi, N. (2010). Kaiser’s Donation of its Convergent Medical Terminology Dictionary Puts the Spotlight on the Role of Clinical Terminology Services in Driving Meaningful Use of EHRs. Healthcare and Life Sciences, Frost and Sullivan. Retrieved from https://www.yumpu.com/en/document/read/2026438/1-kaisers-donation-of-its-convergent-medical-terminology-

Hyeoun-Ae., P., & Nick, H. (2009). Clinical Terminologies: A Solution for Semantic Interoperability. Journal of Korean Society of Medical Informatics, 15, 1, 1–11.

Bodenreider, O., Smith, B., Kumar, A., & Burgun, A. (2004). Investigating Subsumption In DL-Based Terminologies: A Case Study in SNOMED-CT. First International Workshop on Formal Biomedical Knowledge Representation, 12–20.

Hillestad, R., Bigelow, J., Bower, A., Girosi, F., Meili, R., Scoville, R. et al. (2005). Can electronic medical record systems transform health care? Potential health benefits, savings, and costs. Health Affairs, 24 (5), 1103–1117.

Katrin, S. Z. (2010). Instance-Based Ontology Matching and the Evaluation of Matching Systems. Inaugural-Dissertation. Extended abstract of Doctor’s thesis. Dusseldorf : Department of Computer Science, Heinrich Heine University.

Shyrokov, V. A. (1998). Informatsiina teoriia leksykohrafichnykh system [Information theory of lexicographic systems]. Kyiv : Dovira [in Ukrainian].

Shyrokov, V. A. (2005) Semantychni stany movnykh odynyts ta yikh zastosuvannia v kohnityvnii leksykohrafii [Semantic states of language units and their application in cognitive lexicography]. Movoznavstvo – Linguistics, 3–4, 47–62 [in Ukrainian].

Stryzhak, О., & Chepkov, R. (2020). Kontseptohrafichnyi analiz velykykh danykh u formati naratyvnoho dyskursu [Conceptual analysis of big data in the format of narrative discourse]. Kontrol’ i upravlinnya v skladnyh systemah – Measurement and control on complex system : Proceedings of the XV International Conference (Vinnytsia, October 8–9, 2020). Vinnytsia : VNTU, 2020. Retrieved from http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30650 [in Ukrainian].

Stryzhak, О. (2020). Taksonomichni zasady naratyvnoho dyskursu [Taxonomic principles of narrative discourse]. Medychna informatyka ta inzheneriia – Medical Informatics and Engineering, 2, 137–147. DOI: https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2020.2.11186 [in Ukrainian].

Ontolohiia “Systemna biomedytsyna” [Ontology “Systemic Biomedicine”]. Retrieved from https://shards.stemua.science/?sharedgraph=5e87785552c88 [in Ukrainian].

Stryzhak, O. V., Hloba, L. S., Velychko, V. Yu., Popova, M. A. et al. (2020). Svidotstvo pro avtorske pravo na tvir № 96078 vid 17.02.2020 r. “Kompiuterna prohrama “Kohnityvna IT-platforma “POLIEDR” (“KIT “POLIEDR”) (“POLYHEDRON”) [Certificate of copyright to the work № 96078 dated 17.02.2020. Computer program “Cognitive IT platform “POLYEDR” (“POLYHEDRON”)]. Ofitsiinyi biuleten – Oficial bulletin, 57, 402–403 [in Ukrainian].

Mintser, О., & Popova, М. (2019). Kohnityvna platforma monitorynhu stanu zdorovia [Cognitive platform for health monitoring]. Innovatsii u vyshchii medychnii ta farmatsevtychnii osviti Ukrainy (z dystantsiinym pidiednanniam VM(F)NZ Ukrainy za dopomohoiu videokonferentszviazku) – Innovations in higher medical and pharmaceutical education of Ukraine (with remote connection of HM (F) EI of Ukraine by videoconference) : Proceedings of the XVI All-Ukrainian Scientific and Practical Conference whith international participation, May 16–17, 2019. (Pp. 291–292). Ternopil : TNMU [in Ukrainian].

Опубліковано

2022-04-17

Як цитувати

Ладичук, О. К. (2022). ОНТОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ . Наукові записки Малої академії наук України, (21-22). https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-09