КЕРІВНИК ГУРТКА: ВІД ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Автор(и)

  • О. Б. Чуприна завідувачка сектору відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, olga.chuprina@i.ua; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0487-5165
  • Т. В. Лященко методистка вищої категорії відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, t.dudka2210@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4716-2632

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-13

Ключові слова:

позашкільна освіта, керівник гуртка, конкурс майстерності, педагогічна майстерність, професіоналізм.

Анотація

У статті проаналізовано поняття «позашкільна освіта», «педагогічний професіоналізм» та «педагогічна майстерність». Описано особливості ведення позашкільної роботи та визначено потребу у підготовці висококваліфікованих кадрів закладів позашкільної освіти. Досліджено критерії педагогічної майстерності, що визначають рівень професіоналізму педагога. Розглянуто наукові праці вчених про способи цілеспрямованого впливу на молоде покоління з метою всебічного розвитку особистості. Доведено, що закладам позашкільної освіти належить пріоритетне значення у вихованні та заохочуванні обдарованої дитини і творчої особистості. Зазначено, що позашкільна освіта вирізняється варіативністю та різноманітністю навчальних програм, що дає змогу для удосконалення у вихованців практичних навичок у певних галузях науки, техніки, культури та мистецтва. Акцентовано увагу на тому, що у час реформування освіти, коли перед вчителями постають нові виклики та завдання, надзвичайно важливим є підвищення професійного рівня педагогів, їх прагнення до постійного розвитку та самовдосконалення для забезпечення успішного педагогічного і виховного процесу. Аргументовано думку про те, що від професіоналізму педагогічних працівників значною мірою залежить ефективність та якість роботи закладів позашкільної освіти. Участь учителів у конкурсах педагогічної майстерності є своєрідним індикатором професіоналізму педагога, готовності до самоосвіти, обміну досвідом та власного професійного зростання. У статті описано особливості проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості», визначено мету, окреслено основні завдання конкурсу та розглянуто напрями позашкільної освіти, за якими проводиться конкурс. Зауважено, що оцінювання професійних компетентностей учасників здійснюється шляхом ознайомлення з практичним досвідом їх роботи, що представлений у вигляді електронного портфоліо. Також проведено порівняльний аналіз участі педагогічних працівників закладів позашкільної освіти у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості» за останні сім років.

Посилання

Zakon Ukrainy Pro pozashkilnu osvitu : pryiniatyi 22 chervn. 2000 roku № 1841-III [Law of Ukraine оn extracurricular education from June 22 2000, № 1841-III]. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 [in Ukrainian].

Bykovska, O. V. (2016) Pedahohika pozashkilnoi osvity yak subdystsyplina pedahohiky [Pedagogy of out-of-school education as a subdiscipline of pedagogy]. Ridna shkola – Native school, 11–12, 48–53 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro osvitu : pryiniatyi 5 ver. 2017 roku № 2145-VIII [Law of Ukraine on education from September 5 2017, № 2145-VIII]. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Fliarkovska, O. V. (2019). Bezpechna shkola yak transfer psykhichnoho zdorovia zdobuvacha osvity [Safe school as a transfer of mental health of the student]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and Society, 1(75), 109–115. Retrived from https://doi.org/10.35774/pis2019.01.109 [in Ukrainian].

Sushchenko, T. I. (2000). Osnovy vneshkolnoy pedagogiki: posobiye dlya klassnykh rukovoditeley, pedagogov vneshkolnykh uchrezhdeniy [Fundamentals of out-of-school pedagogy. manual for class teachers, teachers of out-of-school institutions]. Minsk: Bel. navuka [in Russian].

Verbytskyi, V. V. (2006). Orhanizatsiino-metodychni zasady ekoloho-naturalistychnoi roboty pozashkilnykh navchalnykh zakladiv (2003–2008 roky) [Organizational and methodological principles of ecological and naturalistic work of out-of-school educational institutions (2003–2008)]. Ridna shkola – Native school, 8, 4–8 [in Ukrainian].

Kovbasenko, L. I. (2000). Orhanizatsiino-pedahohichni osnovy diialnosti suchasnoho pozashkilnoho navchalnoho zakladu [Organizational and pedagogical bases of activity of modern out-of-school educational institution]. Kyiv [in Ukrainian].

Kapchenko, O. L. (2011). Definitsiia pedahohichnoi maisternosti [Definition of pedagogical skill]. Narodna osvita – Public education, 3 (15). Retrived from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/15/statti/kapchenko.htm [in Ukrainian].

Kairov, I. A., Petrov, F. N., & Korolev, F. F. (Eds.). (1965). Pedagogicheskaya entsiklopediya [Pedagogical encyclopedia]. Moskva : Sov. Entsiklopediya, (Vol. 2) [in Russian].

Diachenko, M. I., & Kandybovich, L. A. (1978). Psikhologiya vysshey shkoly [Psychology of higher school]. Minsk : Izd-vo BGU [in Russian].

Kuzmina, N. V., & Kukharev, N. V. (1976). Psikhologicheskaya struktura deyatelnosti uchitelya [Psychological structure of the teacher’s activity]. Gomel : GGU [in Russian].

Khozyainov, G. I. (1988). Pedagogicheskoye masterstvo prepodavatelya [Pedagogical skill of the teacher]. Moskva : Vysshaya shkola [in Russian].

Ziaziun, I. A. (Eds.). (1997). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]. Kyiv : Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Vseukrainskyi konkurs maisternosti pedahohichnykh pratsivnykiv pozashkilnykh navchalnykh zakladiv “Dzherelo tvorchosti” vid 9 chervn. 2005 roku № 350 [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on approval of the Regulations on the All-Ukrainian competition of skills of teachers of out-of-school educational institutions “Source of Creativity” from June 9 2005, № 350]. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-05 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Vseukrainskyi konkurs “Dzherelo tvorchosti” vid 23 lystop. 2017 roku № 1527 [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on approval of the Regulations on the All-Ukrainian competition “Source of Creativity” from November 23 2017, № 1527]. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1517-17 [in Ukrainian].

Опубліковано

2022-04-17

Як цитувати

Чуприна, О. Б., & Лященко, Т. В. (2022). КЕРІВНИК ГУРТКА: ВІД ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ. Наукові записки Малої академії наук України, (21-22). https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-13