Методичні прийоми формування математичної мови в іноземних слухачів підготовчого відділення технічного ЗВО

Автор(и)

  • І. А. Клєопа аспірантка, асистентка кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, paceka08@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8408-6515
  • О. І. Тютюнник канд. пед. наук, доцентка кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, tutunnik.oksana@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8544-4246
  • А. А. Коломієць канд. пед. наук, доцентка кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, alona.kolomiets.vnt@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7665-6247

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-04

Ключові слова:

іноземні студенти, математична мова, засоби розвитку математичної мови, методики навчання.

Анотація

У статті розглядаються методичні прийоми формування математичної мови за допомогою текстів під час навчання іноземних студентів на підготовчому відділенні, а також основні проблеми, що виникають у процесі викладання математики іноземним слухачам, які навчаються українською мовою. Актуальність проблеми формування математичної мови в іноземних студентів зумовлена вимогами до реалізації математичної компетентнісної моделі випускника ЗВО. Основними проблемами іноземних слухачів, які приїхали для отримання знань в Україну, є: погане знання української мови та математичної мови на нерідній мові, низький рівень базової шкільної підготовки. Тому розв’язання цієї проблеми ґрунтується на основних прийомах формування математичної мови під час навчання слухачів на підготовчому відділенні технічного ЗВО: забезпеченні адаптації слухачів до умов іншого середовища, ознайомленні з математичною мовою та правильності користування нею надалі. Авторами розроблені завдання, робота над якими спрямована на формування в іноземних слухачів підготовчого відділення ЗВО володіння математичною лексикою на нерідній мові. Наведено деякі типи практичних завдань, які дають змогу вивчити матеріал від простого до важчого. Проведено опитування іноземних слухачів підготовчого відділення для з’ясування того, яка форма організації навчального процесу більш ефективно сприяє формуванню мовної математичної компетенції на уроках. Також пропонуються прийоми формування математичної мови слухачів-іноземців підготовчого відділення технічного університету. Результати дослідження спрямовано на виявлення навчально-пізнавальних труднощів, з якими стикається ця категорія слухачів у процесі оволодіння спеціальною математичною термінологією, засвоєння пропонованого навчального теоретичного і практичного матеріалу. Продемонстровано співпрацю між викладачем та іноземними слухачами підготовчого відділення, яка має сприяти формуванню в них уміння виокремлювати головне, записувати короткий конспект за допомогою математичної символіки, слухати і розуміти матеріал лекції українською мовою, розбирати на практиці багато прикладів, які надалі їм будуть потрібні для вступу до університету.

Посилання

Kalenyk, O. O., & Tsarehradska, T. L. (2017). Metodychni aspekty otsiniuvannia pochatkovoho rivnia znan studentiv-inozemtsiv pidhotovchykh viddilen, nabutykh v riznykh natsionalnykh systemakh osvity [Methodological aspects of assessment of the initial level of knowledge of foreign students of preparatory departments acquired in different national education systems]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Pedahohichni nauky – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko. Pedagogical sciences, 144, 155–158 [in Ukrainian].

Zinonos, N. O. (2018). Adaptatsiia studentiv do navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi yak psykholoho-pedahohichna problema [Adaptation of students to higher education as a psychological and pedagogical problem]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Pedahohika. Sotsialna robota – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Pedagogy. Social work, 1 (42), 78–81 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy Pro deiaki pytannia orhanizatsii naboru ta navchannia (stazhuvannia) inozemtsiv ta osib bez hromadianstva : pryiniatyi 01 lystop. 2013 roku № 1541 [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on some issues of organization of recruitment and training (internship) of foreigners and stateless persons from November 01 2013, № 1541]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official bulletin of Ukraine, 4, 530–543 [in Ukrainian].

Sladkykh, I. A., & Havryliuk, Yu. R. (2011). Osoblyvosti orhanizatsii dovuzivskoi pidhotovky studentiv-inozemtsiv hrup piznoho zaizdu [Features of the organization of pre-university training of foreign students of groups of late arrival]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky – Teaching languages ​​in higher education at the present stage. Interdisciplinary links : Proceedings of the Fifteenth International Scientific and Practical Conference. (pp. 310–313). Kharkiv [in Ukrainian].

Hrytsyk, T. A. (2014). Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti navchannia vyshchoi matematyky studentiv-inozemtsiv [Psychological and pedagogical features of teaching higher mathematics to foreign students]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 5 (39), 235–245 [in Ukrainian].

Sukhovenko, N. I., & Zinonos, N. O. (2013). Osoblyvosti navchannia inozemnykh studentiv u lokalnomu informatsiino-osvitnomu prostori [Features of teaching foreign students in the local information and educational space]. Informatsiino-osvitnii prostir: tekhnolohichni kontsepty formuvannia i rozvytku – Information and educational space: technological concepts of formation and development : Proceedings of International Scientific and Practical Conference. (pp. 149–151) Kyiv [in Ukrainian].

Sladkykh, I. A. (2011). Psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia hotovnosti studentiv-inozemtsiv hrup dovuzivskoi pidhotovky do navchannia u tekhnichnykh universytetakh [Psychological and pedagogical aspects of forming the readiness of foreign students of pre-university training groups to study at technical universities]. Nauka i osvita: pedahohika – Science and Education: pedagogy, 6, 220–222 [in Ukrainian].

Vikhrova, O. V. (2013). Metodychni osoblyvosti navchannia matematyky inshomovnykh slukhachiv na pidhotovchykh fakultetakh vitchyznianykh vuziv [Methodological features of teaching mathematics to foreign students at the preparatory faculties of domestic universities]. Aktualni pytannia pryrodnycho-matematychnoi osvity – Current issues of natural and mathematical education, 5–8 [in Ukrainian].

Dovhodko, T. I. (2013). Rozvytok systemy pidhotovky inozemnykh studentiv v Ukraini [Development of the system of training foreign students in Ukraine]. Visnyk “Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity” – Bulletin “Pedagogy and psychology of vocational education”, 2, 114–120. Retrieved from http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/20751/1/selection.pdf [in Ukrainian].

Ianushchyk, O. V. (2015). Shliakhy polipshennia orhanizatsii navchalnoho protsesu z matematyky studentiv, shcho navchaiutsia na neridnii movi v tekhnichnomu vuzi [Ways to improve the organization of the educational process in mathematics of students studying in a non-native language at a technical university]. Mizhnarodnyi zhurnal prykladnykh i fundamentalnykh doslidzhen – International Journal of Applied and Basic Research, 5, 576–578 [in Ukrainian].

Vikhrova O. V., & Zinonos N. O. (2012). Adaptatsiia inozemnykh studentiv do vyvchennia pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin u vitchyznianykh VNZ [Adaptation of foreign students to the study of natural and mathematical disciplines in domestic universities]. Teoriia ta metodyka navchannia fundamentalnykh dystsyplin u vyshchii shkoli – Theory and methods of teaching fundamental disciplines in higher education, 1, 5–8 [in Ukrainian].

Petruk, V. A., & Liesovyi, V. Yu. (2017). Adaptatsiia pershokursnykiv do navchannia u vyshchykh tekhnichnykh zakladakh osvity [Adaptation of freshmen to study in higher technical educational institutions]. Vinnytsia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Як цитувати

Клєопа, І., Тютюнник, О., & Коломієць, А. (2022). Методичні прийоми формування математичної мови в іноземних слухачів підготовчого відділення технічного ЗВО. Наукові записки Малої академії наук України, (1(23), 29–37. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-04