ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ІЗ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • А. В. Коллі-Шамне д-рка психологічних наук, професорка кафедри загальної та вікової психології, професорка, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна, shamne@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1541-6079
  • А. О. Татаренко магістерка кафедри фізики та методики її навчання, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна, annushka.tatarenko.99@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1441-5365

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-05

Ключові слова:

навчальна взаємодія, комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу, вимірювальні комплекси VERNIER, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), лабораторні заняття з фізики.

Анотація

Статтю присвячено аналізу психолого-педагогічних аспектів навчальної взаємодії вчителя фізики із старшокласниками при проведенні лабораторних робіт у сучасних умовах комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу. Проаналізовано неоднозначність та соціально-психологічну значущість цієї проблеми в суспільстві, в якому відбувається дедалі більше використання інформаційних технологій. Розглянуто психолого-педагогічні аспекти проблеми інформатизації освітнього процесу та освітнього середовища як складової модернізації системи освіти. Показано, що за дотримання певних умов перенесення джерел інформації у віртуальний простір трансформує навчально-виховний процес в особистісно зорієнтоване інтерактивне освітнє середовище нового типу. Окреслено особливості навчальної взаємодії у ситуації сучасної інформатизації освітнього процесу в контексті проведення лабораторних робіт з фізики, розглянуто специфіку педагогічних завдань при їх виконанні. Узагальнено дидактичну та розвивальну роль лабораторних робіт з фізики. Проаналізовано особливості традиційної практики навчання під час лабораторних робіт. Сформульовано переваги та недоліки використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при проведенні лабораторних робіт з фізики та надано певні рекомендації щодо створення та функціонування на уроках фізики сприятливого інформаційно-освітнього середовища, зокрема, на основі використання вимірювальних комплексів VERNIER. Розглянуто предметно зорієнтовані принципи освітніх комунікацій (доступності, інтерактивності, різнобічності, оновленості), які можуть бути застосовані у реальній навчальній взаємодії вчителів фізики й учнів у ситуації живого спілкування в умовах використання ІКТ. Зроблено висновок, що при використанні комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі учень повинен бути активним співучасником педагогічного процесу. Завдання вчителя фізики полягає у забезпеченні суб’єкт-суб’єктного характеру педагогічних стосунків, зокрема у реалізації педагогіки співробітництва, діалогічності та рівності психологічних позицій.

Посилання

Kurliand, Z. N. (2007). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]. Z. N. Kurliand (Ed.). Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Zhaldak, M. I. (2013). Problemy informatyzatsii navchalnoho protsesu v serednikh i vyshchykh navchalnykh zakladakh [Problems of informatization of the educational process in secondary and higher educational institutions]. Kompiuter v shkoli ta simi – Computer at school and family, 3, 8–15 [in Ukrainian].

Hurevych, R. S., Kademiia, M. Yu. & Shevchenko, L. S. (2012). Informatsiini tekhnolohii navchannia: innovatsiinyi pidkhid [Information learning technologies: an innovative approach]. R. S. Hurevych (Ed.). Vinnytsia : TOV firma “Planer” [in Ukrainian].

Vasilyeva, I. A. Osipova, E. M., & Petrova N. N. (2002). Psikhologicheskiye aspekty primeneniya informatsionnykh tekhnologiy [Psychological aspects of the application of information technologies]. Voprosy psikhologii – Questions of psychology, 3, 80–88 [in Russian].

Feldhusen, J. (2007). Educating teachers for work with talented youth. In N. Colangelo and G. A. Davis (Eds.). Handbook of gifted education. Boston Allyn & Bacon.

Pajares, F., & Valiante, G. (2002). Students self-efficacy in their selfregulated learning strategies: A developmental perspective. Psychologia, 45, 211–22.

Roblyer, M. (2009). Integrating educational technology into teaching. San-Diego, CA : Resiliency in Action, inc.

VanTassel-Baska J., & Johnsen S. (2007). Teacher educatіon standarts for the field of gifted education: a vision of conference for personnel preparation in the 21st century. Gifted Child Q., 51, 182–205.

Tokareva, N. M., & Shamne, A. V. (2017). Vikova ta pedahohichna psykholohiia [Age and pedagogical psychology]. Kyiv [in Ukrainian].

Shcherban, T. D. (2004). Psykholohiia navchalnoho spilkuvannia [Psychology of educational communication]. Kyiv : Milenium [in Ukrainian].

Sitarova, V. A. (2014). Teoriya obucheniya. Teoriya i praktika [Theory of learning. Theory and practice]. Moskow : Izdatelstvo “Yurayt” [in Russian].

Sadovyi, M. I., Vovkotrub, V. P., & Tryfonova, O. M. (2013). Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected issues of general methods of teaching physics]. Kirovohrad : PP “Tsentr operatyvnoi polihrafii «Avanhard»” [in Ukrainian].

Kadchenko, V. M., & Sliusarenko, M. A. (2021). Vykorystannia tsyfrovoi laboratorii VERNIER v protsesi pidhotovky maibutnikh vchyteliv fizyky [Using the VERNIER digital laboratory in the process of training future physics teachers]. T. Yu. Dudka (Eds.). Suchasna osvita i nauka: problemy, perspektyvy, innovatsii – Modern education and science: problems, prospects, innovations : Scientific works collection of the International Scientific and Practical Conference. (Pp.162–166). Kyiv [in Ukrainian].

Zhuk, Yu. O. (2012). Orhanizatsiia navchalnoi diialnosti u kompiuterno oriientovanomu navchalnomu seredovyshchi [Organization of educational activities in a computer-based learning environment]. Kyiv : Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Як цитувати

Коллі-Шамне, А. В., & Татаренко, А. О. (2022). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ІЗ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Наукові записки Малої академії наук України, (1(23), 38–46. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-05