ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Н. В. Кудикіна д-рка пед. наук, професорка, професорка кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти, КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», м. Біла Церква, Україна, kudykina_nadia@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3386-613X
  • Я. В. Савченко аспірант, науковий співробітник, Інститут обдарованої дитини НАПН України; молодший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання, НЦ «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, savchyarik@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5790-6629

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-06

Ключові слова:

інноваційна діяльність, музейна педагогіка, специфіка організації музейної роботи з дошкільниками.

Анотація

Загальні тенденції розвитку українського суспільства актуалізували проблему педагогічних інновацій у дошкільній освіті. Її розробленість спирається на загальнодержавні документи про інновації та інноваційну діяльність і керівні документи в освіті, зокрема наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності». До педагогічних інновацій у закладах дошкільної освіти належить створення музеїв та педагогічна діяльність у цьому специфічному освітньому середовищі. Загальні положення про державну музейну політику відображає Закон України «Про музеї та музейну справу». Загалом у нашій країні робота музеїв, оскільки вона спрямована на збереження та інтерпретацію культурної народної спадщини, сприяє соціальній адаптації та національній ідентифікації особистості, є цінним фактором організації вільного часу та виховної роботи з дітьми, має велике соціально-культурне значення. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що музейна педагогіка в дошкільній освіті – це галузь педагогічної науки і практична освітня діяльність, що зорієнтована на навчання, виховання, розвиток та передавання культурного досвіду дітям дошкільного віку в умовах музейного середовища. У контексті інноваційних процесів в освіті музейну педагогіку розглядаємо як цілеспрямоване, систематичне та послідовне впровадження в практику роботи закладів дошкільної освіти оригінальної організації освітнього середовища і на цьому тлі використання новаторських способів та прийомів педагогічної діяльності, що охоплюють цілісний освітній процес від визначення його мети до одержання очікуваних результатів. Вивчено й охарактеризовано вплив вікових і психологічних особливостей дошкільників на розташування музею та окремих його експозицій, способи презентації експонатів, визначення завдань освітньої діяльності, наповнення музейного середовища конкретними музейними предметами; обґрунтовано доцільність використання ігрових технологій у процесі роботи з дошкільниками в музейному середовищі; здійснено моделювання структури ігрових технологій музейної роботи. Ігрові технології в музейній педагогіці спираються на діяльнісний та інші наукові підходи. Доведено, що гра за своєю структурою є складною діяльністю, тому використання ігрових технологій у роботі музею в дошкільній освіті здійснюється через забезпечення повноцінного функціонування її розгорнутої структури у складі мотиваційно-цільового, змістового, процесуально-операційного, контрольно-оцінного та результативного компонентів.

Посилання

Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist : pryiniatyi 4 lyp. 2002 roku № 40-IV [Law of Ukraine On the innovative activity from July 4 2002, № 40-IV]. (2002, August 9). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy Pro vnesennia zmin do Polozhennia pro poriadok zdiisnennia innovatsiinoi osvitnoi diialnosti : vid 11 lyp. 2017 roku № 994 [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine On amendments to the Regulations on the procedure for carrying out innovative educational activities from July 11 2017, № 994]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro muzei ta muzeinu spravu : pryiniatyi 29 cherv. 1995 roku № 249/95-ВР [Law of Ukraine on Museums and Museum Affairs from June 29, 1995, № 249/95-ВР]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Piskova, E. M., & Fedorova, L. D. (2010). Muzeina sprava v Ukraini. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Museum business in Ukraine. Encyclopedia of the History of Ukraine]. V. A. Smolii (Ed.). (Vol. 7). Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Kudykina, N. V. (2012). Teoriia ihrovoi diialnosti ditei [Theory of children’s play activities]. Kyiv : KU imeni Borysa Hrinchenka [in Ukrainian].

Lokhvytska, L. V. (2000). Formuvannia piznavalnykh interesiv ditei starshoho doshkilnoho viku v navchalno-ihrovomu seredovyshchi [Formation of cognitive interests of children of senior preschool age in the educational and game environment]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Karamanov, O. V. (Eds.). (2006). Osnovy muzeinoi pedahohiky [Fundamentals of museum pedagogy]. Lviv : Vydav. tsentr LNU im. I. Franka [in Ukrainian].

Herus, L. M. (1997). Ukrainska narodna ihrashka kintsia ХІХ – pershoi polovyny ХХ stolittia (istoriia, typolohiia, khudozhni osoblyvosti) [Ukrainian folk toy of the end of ХIХ – first half of XX century (history, typology, artistic features)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Naiden, O. S. (1999). Ukrainska narodna ihrashka: Istoriia. Semantyka. Obrazna svoieridnist. Funktsionalni osoblyvosti [Ukrainian folk toy: History. Semantics. Figurative originality. Functional features]. Kyiv : ArtEk [in Ukrainian].

Muzei ihrashky [Toy Museum]. (n.d.). Retrieved from https://muzey-igrashki.com.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Як цитувати

Кудикіна, Н. В., & Савченко, Я. В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Малої академії наук України, (1(23), 47–54. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-06