Левицький, В. М. ., & Рогоцька , Н. Ю. (2021). КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА WEB-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В РАМКАХ РОБОТИ АКТИВУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ . Наукові записки Малої академії наук України, (1(17), 51–59. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2020-17-06