Левицький, В. М. . і Рогоцька , Н. Ю. (2021) «КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА WEB-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В РАМКАХ РОБОТИ АКТИВУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ », Наукові записки Малої академії наук України, (1(17), с. 51–59. doi: 10.51707/2618-0529-2020-17-06.