[1]
В. Атаманчук, «МЕТАТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ», SN, вип. 21-22, Квіт 2022.