Аносова, Ю. П. ., О. В. . Наумкіна, і О. П. . Сіліщенко. «КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ». Наукові записки Малої академії наук України, вип. 1(17), Липень 2021, с. 22-28, doi:10.51707/2618-0529-2020-17-03.