Редакція не розголошує ніякої інформації щодо рукописів (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику Рецензентів або остаточний стан) іншим особам, окрім Авторів та Рецензентів.

Журнали

 • Наукові записки Малої академії наук України

  Випуск Збірника обумовлюється необхідністю розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір, зокрема – створення простору якісної публічної комунікації вчених і педагогів-практиків Малої академії наук України та її соціальних партнерів, зокрема – вчасного донесення ідей наукової освіти, представлення інновацій в системі роботи МАН, висвітлення результатів НДР.
  Наукове видання, у якому оприлюднюються результати досліджень вітчизняних учених, практичні здобутки видатних педагогів України в організації освітнього процесу для розвитку учнівської молоді, є популярним серед провідних вітчизняних науковців, докторантів, аспірантів і творчих педагогів. Редакційна колегія невпинно працює над підвищенням якості видання.

 • Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії

  Місія Форуму: впровадження ідей інноватизації сучасної освіти в умовах глобалізаційних
  трансформацій шляхом об’єднання зусиль Національного центру «Мала академія наук
  України», наукових установ і закладів освіти України.
  Зміст Форуму передбачає:
   тренінги, семінари, круглі столи, майстер-класи, виступи та доповіді;
   ознайомлення з освітніми системами інших країн;
   обговорення провідних педагогічних ідей, концепцій і програм;
   міні-конкурс тез доповідей і виступів;
   веб-виставку освітянських науково-практичних й творчих доробків, проектів та
  ідей тощо