Форум 2022

П Р Е С Р Е Л І З

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ПЕДАГОГИ, ОСВІТЯНИ!


12 жовтня 2022 року


ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ В ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ВІДКРИТОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ОНЛАЙН-ФОРУМІ

«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»


зареєстровано в УкрІНТІ, посвідчення № 398 від 07.09.2022


НАУКОВІ СЕКЦІЇ Й НАПРЯМИ РОБОТИ ОНЛАЙН-ФОРУМУ:

Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану.

Особистісна самореалізація вчителя та учня в інноваційному освітньому просторі.

Професійний розвиток педагогічних і науково- педагогічних працівників в умовах відкритої освіти.

Багаторівнева система підготовки вчителя.

Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти: євроінтеграційний аспект.

Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст.

Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання.

Психолого-педагогічні проблеми дистанційного і змішаного навчання.

Розвиток інтелекту і суб’єктності у віртуальному освітньому просторі.

Адаптивні системи в освіті: виклики сьогодення.

STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку.

Юридична освіта.

Підготовка кваліфікованих кадрів в умовах війни та повоєнного відновлення України.


У рамках Форуму для педагогів системи МАН України та всіх охочих буде проведено практичні онлайн-семінари:

Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «STEM-школа з побудови модульного оригамі». Тренер: Дубініна Оксана Володимирівна – старша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «STEAM-школа “Наука крізь мистецтво”». Тренери: Казакова Ольга Ігорівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України; Шеменьова Юлія Володимирівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, докторка філософії (Phd).

Методичні рекомендації з впровадження інноваційного освітнього курсу

«Хімічні технології» на базі секції Малої академії наук України. Тренер: Казакова Ольга Ігорівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, керівниця секції «Хімічні технології» відділення хімії та біології Київської Малої академії наук.

Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «Економічний коворкінг “Підприємницька грамотність молодого науковця”». Тренер: Бурлаєнко Тетяна Іванівна – старша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидатка педагогічних наук, доцентка.Регламент роботи онлайн-форуму:

пленарне засідання (11:00–13:00);

секційні доповіді (13:00–15:00);

практичні онлайн-семінари (15:00–16:00).Реєстрація для участі (до 10 жовтня 2022 року) в онлайн-форумі за посиланням:

РЕЄСТРАЦІЯ

Програму форуму й посилання на платформу трансляції буде надіслано всім зареєстрованим учасникам.


Тези доповідей приймаються до 10 жовтня 2022 року.

Участь у Форумі безкоштовна!Тези онлайн-форуму будуть опубліковані в електронному вигляді і разом із сертифікатами надіслані учасникам.Вимоги до тез доповідей

Тези мають відповідати тематиці онлайн-форуму, бути літературно опрацьованими. Співавторів має бути не більше трьох. Автори відповідають за вірогідність викладеного матеріалу. Матеріали, які будуть включені до збірника, подаватимуться в авторській редакції. Обсяг тез – не більше трьох сторінок друкованого тексту в редакторі WORD; формат аркуша – А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ автоматичний 1,25 см; всі поля: 20 мм; вирівнювання по ширині. Назву тез друкують по центру великими літерами (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний); нижче праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, назва освітнього закладу/ установи, організації, населеного пункту, e-mail автора (шрифт Times New Roman, кегль 12). Список використаних джерел (шрифт Times New Roman, кегль 12) подається наприкінці і складається за чергою посилань у тезах доповіді. Посилання на джерела в тексті робляться у квадратних дужках. Оформлення літературних джерел має відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Зразок оформлення тез наведено в додатку.

Редакційна колегія має право відмовляти в публікації тез, що не відповідають наведеним
вище вимогам або подані несвоєчасно. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати наукове редагування тез.