Співорганізатори 2022

 

Міністерство освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua

 

 

Національна академія наук України

https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx

 

 

Національний центр «Мала академія наук України»

http://man.gov.ua/ua/

 

 

 

 

Центр українсько-європейського співробітництва

https://cuesc.org.ua/

 

 

 

Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей»

http://rl.odessa.ua/index.php/uk/

 


 

 

 

Інститут обдарованої дитини НАПН України

https://iod.gov.ua/events.php

 

 

 

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

https://npu.edu.ua/

 

 

Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти

https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme

 

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

https://iitlt.gov.ua/

 

 

 

 

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

http://ipood.com.ua/

 

 

 

 

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

http://psychology-naes-ua.institute/

 

 

 

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

https://imzo.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

Криворізький природничо-науковий ліцей

https://kpnl.dnepredu.com/

 

 

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

http://onu.edu.ua/uk/

 

 

 

 

Факультет іноземних мов Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

http://luguniv.edu.ua/?page_id=336

 

 

Кафедра професійної та вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/o-kafedri

 

 

Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка»

https://college.ks.ua/

 

 

 

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

https://adaptive.org.ua/

 

 

Льотна академія Національного авіаційного університету

http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/