ЕТАПИ ТА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Т. Г. Назаренко канд. пед. наук, старша наукова співробітниця сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, leobet@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2120-4542
  • Н. О. Гончарова канд. пед. наук, старша наукова співробітниця сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, leobet@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2120-4542
  • В. В. Сіпій канд. пед. наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна, sipiy@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4825-1426

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-10

Ключові слова:

STEM; STEAM; STREAM; STEM-освіта; інноваційні методи; Нова українська школа; компетентнісний підхід; прикладне навчання.

Анотація

Щороку, незважаючи на наші бажання та вподобання, у світі відбуваються інноваційні процеси, створюються нові технології, які пронизують усі сфери суспільного життя. Так, останні роки ознаменувалися появою 3D-принтерів, створенням супермаркетів майбутнього, модернізацією виробництва за допомогою роботизованих збірних систем, тестуванням роботизованих автобусів, розвитком віртуальної реальності та штучного інтелекту тощо. Різні нововведення торкнулися й системи освіти України. Змінюються форми, методи, засоби навчання, роль вчителя й учня, навчальні програми та системи оцінювання. З модернізацією навчально-виховного процесу з’являються нові напрями в освіті. Так, нині можна почути про змішане, перевернуте, мобільне, соціальне навчання, відеоскрайбінг, хмарні технології, перевернутий клас, сторітелінг, стартап-челендж тощо. Через поширення коронавірусної інфекції та введення карантину стала актуальною дистанційна освіта. Отже, на сучасному етапі відбувається глобальна реформа української освіти, спрямована на зміну концептуальних пріоритетів, пошук шляхів інтеграції в європейську систему освіти. Одним із перспективних напрямів є впровадження STEM-освіти, яка передбачає інтеграцію природничих наук і орієнтується на розвиток нових технологій, математичні розрахунки, інноваційне мислення. У цьому контексті відбувається переорієнтація навчального процесу на розвиток особистості, причому така переорієнтація передбачає вдосконалення всієї системи освіти, а отже, і методики викладання деяких дисциплін, зокрема природничих. Для цього необхідно розрахувати умови й етапи впровадження STEM-освіти в навчально-виховний процес загальної середньої освіти України, яка в перспективі має задовольняти потреби країни у добре підготовлених інженерах та спеціалістах зі STEM-освіти.

Посилання

Cambridge Academic Content Dictionary. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stem.

European Commission. Science education for Responsible Citizenship. (Report to the European Commission of the Expert Group on science education). (2015). Brussels: European Commission. Retrieved from http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf.

Kontseptsiia rozvytku pryrodnycho-matematychnoi osvity (STEM-osvity) [The concept of development of natural and mathematical education (STEM-education)]. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#n8 [in Ukrainian].

Caple, K. (2017). STEM, STEAM, STEMM – does it matter? Retrieved from https://www.innovationunit.org/thoughts/stem-steam-stemm-does-it-matter/.

Berk, L. J., Muret-Wagstaff, S. L., Goyal, R., Joyal, J. A., Gordon, J. A. Faux, R., et al. (2014). Inspiring careers in STEM and healthcare fields through medical simulation embedded in high school science education. Adv Physiol Educ, 38 (3), 210–215. DOI: 10.1152 / advan.00143.2013.

Laing, A. (2014). From STEM to STEMM. Retrieved from https://charteredabs.org/stem-stemm/.

On Education: Low of Ukraine. (2017). Retrieved from https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

The New Ukrainian School. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Honcharova, N., Kamenaeva, I., Kovalenko, M., Patrykeieva, O., Chernomorets, V., & Nazarenko, T. (2019). Economic education in GSEI (General Secondary Education Institutions). Research. Education management, 8 (416), 12–15. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/717443/ [in Ukrainian].

Honcharova, N. (2017). Poniatiino-katehorialnyi aparat z problemy doslidzhennia aspektiv STEM-osvity. [Conceptual and categorical apparatus on the problem of researching aspects of STEM education]. Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 10, 104–114 [in Ukrainian].

Bykov, V. (2011). Cloud technologies, ICT outsourcing and new functions of ICT units of educational and scientific institutions. Information technologies in education, 10, 8–23 [in Ukrainian].

Morse, N., Strutynska, O., & Umruk, M. (2018). Osvitnia robototekhnika yak perspektyvnyi napriam rozvytku STEM-osvity [Educational robotics as a promising area of education STEM]. Open educational electronic environment of a modern university, 5, 178–187 [in Ukrainian].

Patrykeeva, O., Vasylashko, I., Gorbenko, S., Lozova, O. & Burkina, N. (2019). STEM-osvita 2019–2020 [STEM-education 2019–2020]. Kyiv: School World Publishing House, 10 (418), 12–22 [in Ukrainian].

Polikhun, N., Postova, C., Slipukhina, I., Onopchenko, G. & Onopchenko, O. (2019). Uprovadzhennia STEM-osvity v umovakh intehratsii formalnoi i neformalnoi osvity obdarovanykh uchniv [Introduction of STEM-education in the conditions of integration of formal and non-formal education of gifted students]. Kyiv: Institute of Gifted Children NAPS of Ukraine [in Ukrainian].

Sipii, V. (2019). Modernizatsiia zmistu fizychnoi osvity u himnazii v konteksti vprovadzhennia STEM-osvity v Ukrain [Modernization of the content of physical education in the gymnasium in the context of the introduction of STEM-education in Ukraine]. Novi tekhnolohii navchannia – New learning technologies, 92, 262–267. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718501 [in Ukrainian].

Kontseptsiia navchannia heohrafii Ukrainy v osnovnii ta starshii shkoli [Concept of studying the geography of Ukraine in the basic and high school]. (2016). Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/714119/.

Kontseptsiia ekonomichnoi osvity v himnazii ta litsei Ukrainy [The concept of economic education in basic and high schools in Ukraine]. (2018). Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/717475/.

Hlosarii terminiv, shcho vyznachaiut sutnist poniattia STEM-osvita [Glossary of STEM terms]. Retrieved from http://www.imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy/.

Опубліковано

2022-04-17

Як цитувати

Назаренко, Т. Г., Гончарова, Н. О., & Сіпій, В. В. (2022). ЕТАПИ ТА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Наукові записки Малої академії наук України, (21-22). https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-10