Про журнал

Наукові панелі Форуму:

1. Динамічний розвиток трансдисциплінарної освіти в контексті рекомендацій

ЮНЕСКО.

2. Економічна освіта в умовах інформаційного суспільства.

3. Основні тенденції реформування загальної середньої освіти на сучасному етапі.

4. Продуктивні педагогічні технології формування науково-освітнього й трудового

потенціалу держави.

5. Сервіс-інжинірингове забезпечення створення й функціонування освітніх

середовищ.

6. Стратегії електронної освіти: засоби, методики, технології.

7. Стратегія розвитку інтелектуальних змагань у «школі майбутнього».

8. Сучасні підходи в системі освітньої аналітики України.

9. Теоретико-методичні аспекти STEM-освіти в умовах євроінтеграції.

10. Українська народна спадщина: історико-краєзнавчий аспект.

11. Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та молоді (конференція

Інституту обдарованої дитини НАПН України в контекстізапровадження ідеї

наукової освіти у вітчизняну практику).